Future of peace 2014

Aanmelden voor 13 juni via voppalace@gmail.com

De stichting heeft ten doel het bevorderen van de muzikale ontwikkeling en de- culturele vorming van jongeren, waarbij met name aandacht wordt besteed aan het kweken van begrip voor vrede en vrijheid. Bij de jongeren wordt de nadruk gelegd op leerlingen die Onderwijs - in welke vorm dan ook krijgen. De stichting heeft verder ten doel het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of- daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Zij tracht dit doel te bereiken door onder meer:

De stichting beoogt niet het maken van winst met het totaal van haar activiteiten die erop gericht zijn om haar doelstelling te verwezenlijken of te bevorderen.

Contactgegevens: Secretariaat: van Soudelandestraat 51, 2597 EW Den Haag